Mappa catastale con teodolite

Doświadczenie i wiedza

Posiadamy bogate doświadczenie w pracach związanych z Katastrem oraz wiedzę na temat wdrażania rozwiązań informatycznych, baz danych i oprogramowań.
Kadra firmy GEOPARTNER to wysokiej klasy specjaliści, którzy uczestniczą w wielu projektach geodezyjnych z dziedziny baz numerycznych, praktycznie od początków ich wdrażania. Nasze kompetencje potwierdzone są przebytymi szkoleniami, certyfikatami wiedzy oraz uprawnieniami zawodowymi.

Oferujemy:

 • modernizacja i zakładanie ewidencji gruntów i budynków,
 • konwersja danych geodezyjno-kartograficznych,
 • wdrażanie systemu teleinformatycznego EWID2007 do prowadzenia ewidencji, baz danych oraz rejestrów publicznych (EGiB,PZGiK, RCiWN, EMUiA, BDSOG, BDOT500, GESUT, ZUDP),
 • bieżąca obsługa numerycznych baz danych EGiB, BDOT500, GESUT,
 • administrowanie i serwis baz danych ORACLE,
 • zasilanie baz danych wynikami opracowań geodezyjnych,
 • podziały, rozgraniczenia, wznowianie granic nieruchomości,
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości,
 • ustalenie linii brzegu i rozgraniczenie gruntów pokrytych wodami,
 • informatyzacja zasobu geodezyjnego,
 • transformacja osnów geodezyjnych oraz baz danych pomiędzy układami współrzędnych,
 • inwentaryzacja, aktualizacja i projektowanie punktów szczegółowych osnów geodezyjnych,
 • przetworzenie analogowej mapy zasadniczej/ewidencyjnej/glebowej do postaci cyfrowej,
 • opracowanie map hybrydowych.


Potwierdzeniem wysokiej jakości oferowanych przez nas usług są referencje wystawiane przez naszych klientów. Mogą Państwo zapoznać się z nimi w dziale „Referencje”