OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oferujemy szkolenia i konsultacje w zakresie:

  • Obsługa modułów systemu EWID2000 i TurboEWID,
  • obsługa programu TurboMAP,
  • pomoc w tworzeniu procedur optymalizacji baz danych,
  • obsługa i aktualizacja ewidencyjnych baz danych.…………………………………………………………………………………………………………..

Wiedza i doświadczenie

Ciągłe zmiany stanu prawnego oraz potrzeby związane z zabezpieczaniem, informatyzowaniem oraz modernizacją baz danych ewidencji gruntów i budynków, wymuszają stosowanie najnowszych technologii oraz bardziej zaawansowanych narzędzi informatycznych. Zagadnienia te są nam dobrze znane. Nasze doświadczenie zdobywaliśmy przy wykonywaniu projektu LPIS, zakładaniu i modernizacji map ewidencji gruntów i budynków, transferach danych pomiędzy różnymi systemami informatycznymi.

Nasza kadra składa się z uprawnionych geodetów, którzy przez wiele lat zajmowali się porządkowaniem stanu prawnego oraz podziałami nieruchomości. Wiedza z zakresu nieruchomości, ewidencji gruntów, geodezji inżynieryjnej oraz informatyki, stanowi o sile naszej firmy i jej przydatności w realizacji projektów geo-informatycznych oraz geodezyjno-kartograficznych.

Mamy nadzieję, że pozwolą nam Państwo przekonać się do siebie i naszych możliwości.

Służymy przeprowadzaniem szkoleń oraz konsultacji zarówno w dziedzinie obsługi narzędzi jak i stosowania nowoczesnych technologii. Możemy pomóc w opracowaniu procedur oraz optymalizacji procesów związanych z obsługą i prowadzeniem ewidencyjnych baz danych.

Jesteśmy elastyczni, więc jeśli Państwo potrzebują przeszkolenia bądź porady w innych, niż w wymienionych powyżej obszarach, jesteśmy w stanie dostosować się do państwa oczekiwań i potrzeb.

Więcej informacji uzyskają Państwo kontaktując się z nami osobiście, pod numerem telefonu: +48 (58) 732-19-97, bądź pisząc na nasz e-mail: geopartner[at]geopartner.gda.pl.